020-355 31 11 vastgoed@lebo.nu

Op dinsdag 12 januari is na een kort ziekbed onze oud directeur Henk van Teeffelen sr.  op 88-jarige leeftijd overleden.

Henk sr. was directeur van LEBO gedurende de periode 1981 t/m 1997.
Met zijn krachtige persoonlijkheid en grote daadkracht heeft hij in deze periode gezorgd voor een stevig fundament van ons bedrijf, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.

Wij wensen zijn echtgenote Marry veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Directie LEBO Vastgoed B.V.